Kontakt

sekretariat@morison.pl +48 61 65 44 102

Adres do korespondencji:
Główna 6 61-005, Poznań

Dane rejestrowe

Morison Finansista Audit sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k.
Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy: 59.500,00 zł opłacony w całości
KRS 0000286698, NIP 782-24-03-176, REGON 300640954